Het is ook mogelijk om een relatie over te hevelen naar een ander dossier. 

In onderstaand voorbeeld wordt relatie 'A. Test' vanuit zijn eigen dossier gekoppeld als partner in het dossier van relatie 'T.E.S.T. Test'.


U dient hiervoor een aantal stappen te nemen:


Stap 1: Ga via tabblad 'Algemeen' naar 'Zoek relatie' en selecteer daar de relatie (niet openen, maar er dient een grijze balk overheen te staan)


Screenshot versie 1.2620


Stap 2: Kies bovenin uw scherm 'Relatie Overhevelen Dossier' en klik dit aan. Er zal een nieuw schermpje openen.


Screenshot versie 1.2622.3.13Stap 3: Geef aan vanuit welk dossier u de relatie wilt verhuizen en naar welk dossier hij toe moet.


Ook dient u aan te geven welke produkten er mee moeten verhuizen naar het nieuwe dossier.


Stap 4: Klik op 'Verplaatsen' gevolgd door 'OK'.


De relatie is nu toegevoegd als gekoppelde relatie in het dossier wat u geselecteerd heeft.
Voordat de u de koppeling maakte zag dit tabblad er zo uit: