Deze tegel is te selecteren op relatie- en poliskaarten en toont standaard alle actuele schades van de betreffende relatie of polis. 

Door op de groen gemarkeerde knop rechts bovenaan de tegel te klikken maximaliseert u de tegel.


       Voeg een nieuwe schade toe aan de huidige relatie of polis. Zie hoofdstuk "Schades" voor meer informatie over schades.

       Open de geselecteerde schadekaart.

       Maak de geselecteerde schade historisch (deze wordt grijs in het overzicht vanaf versie 1.2622). Als deze al historisch is verwijdert u de schade.

       Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E.

       Toon ook historische schades. Klik nogmaals op deze knop om weer enkel de actuele schades te tonen.

       Hevel een schade over naar een andere polis in het dossier.

       Geeft u de mogelijkheid een rapport van het type schadekaart te maken van de geselecteerde schade(s). Zie hoofdstuk 'Rapportages' voor meer informatie over rapportages.