Algemene informatie:


Naast sjablonen kent Assu® ook rapportages. Waar sjablonen bedoelt zijn als communicatiemiddel zoals een brief of een e-mail zijn rapportages bedoelt als uittreksel of opsomming van data uit Assu®. 

Voorbeelden van rapportages zijn polis- en productoverzichten van een relatie, schadeformulieren, SEPA mandaat kaarten maar ook facturen, herinneringen en aanmaningen zijn rapportages in Assu®.


De rapportages zijn te gebruiken via de knoppen Klantenkaart, Poliskaart, Schadekaart etc. vanaf de respectievelijke kaarten in Assu®. 

Hieronder staat de plaats van de knop op het lint boven de relatiekaart aangegeven. 


Nog een verschil met sjablonen is dat rapportages na gebruik niet aan te passen zijn voordat u deze uitprint. 


Uw rapportages worden in een nieuw scherm getoond waar u ze vervolgens kunt starten:In dit hoofdstuk komen de volgende items ter sprake:

- rapportages maken/aanpassen

- een QR code op een rapport zetten

- een watermerk toevoegen in een rapportage

- een rapportage importeren

- een rapportage gebruiken

- het papiertype/paginagrootte instellen