Als een relatie verhuist (er een adreswijziging plaatsvindt) dan dient uiteraard ook het adres van de relatie aangepast te worden.

Dit kunt u als volgt inregelen:


Stap 1: Open de relatiekaart van de aan te passen relatie en ga naar tabblad 'Algemeen'.

voorbeeld ter illustratie versie 1.2620


Stap 2: Klik op de hierboven gemarkeerde knop achter het getoonde adres gevolgd door de groene plus knop in het rechterscherm wat nu opent.Stap 3: Voer het nieuwe adres in

Als het een verhuizing betreft die in de toekomst plaatsvindt dan dient u bij 'Type adres' 'Toekomstig adres' te kiezen en de datum in de toekomst te zetten.

Het systeem past dan op die datum vanzelf het adres aan.

Als de verhuisdatum in de toekomst bereikt is past het systeem zelf het 'Toekomstig adres' aan als primair adres. Het nieuwe adres is dan ook bij 'Getoond adres' te zien.


Als het om een verhuizing gaat in het verleden of op 'vandaag' dan dient u 'Bezoekadres' te selecteren als het om zijn eigen gewijzigde adres gaat.


Het kan weleens voorkomen dat een relatie na zijn verhuizing een brief krijgt met een verkeerd adres erop.

Controleer dan het volgende:


- Heeft hij toevallig nog een bezoekadres staan? (Assu kijkt altijd eerst naar het bezoekadres en dan naar het primaire adres)

- Indien hij geen bezoekadres heeft: kijk of het juiste adres als "primair" gemarkeerd staat.


Het toekomstige adres is ook te gebruiken op een sjabloon voor de verhuisbrief.