In dit hoofdstuk tonen we hoe de Workflow "einde looptijd AOV polis" werkt


Workflow type:
PolisDit is je vertrekpunt, dus vanuit waar wil je dat deze Workflow start? Is het een Workflow die betrekking heeft op schades dan pak je een Workflow type Schade.

Waar wordt deze Workflow voor gebruikt?
De klant mailen dat de looptijd van de AOV polis bijna verstreken is.


Wat voor soort Workflow is het? (zorgplicht- of proces Workflow)
Zorgplicht Workflow

Zijn er startcondities die gekoppeld moeten worden aan de Workflow en hoe regel je deze in?
Ja.

Zo ja, welke?

Voorwaarde: Actuele relaties, actuele polissen, subbranche AOV


Ingevoerde datum: 1 maand voor expiratiedatum 
LET OP: als dit bijv. 3 maanden moet zijn dan kan het veld Afwijking van datum zelf worden gevuld met het cijfertje 3.Repeterende Workflow: ieder jaar of iedere X jaren
Dit is niet nodig voor deze Workflow.

Wordt deze Workflow gebruikt in een automatische handeling?
Nee.

Wat zijn de handelingen in de Workflow?
* Er wordt een mail gestuurd na de relatie waarbij er onderscheid wordt gemaakt tussen een formele en een informele mail

 (LET OP: hiervoor moet van te voren wel een sjabloon worden aangemaakt via het tabblad Onderhoud, Sjablonen. Als de WF een type Polis heeft voeg je een sjabloon toe met type Polis). Lees hier hoe je sjablonen aanmaakt.


* De Workflow wacht op de expiratiedatum van de levensverzekering, als die bereikt is wordt de status van de polis automatisch op "historisch" gezet


* Einde Workflow (na versturen mail stopt de Workflow dan automatisch)