Als u in het scherm komt waar je de tijdgebonden servertaken dient te selecteren kunt u links een groot aantal servertaken zien staan waarvan er een aantal niet in gebruik zijn.

In onderstaand overzicht geven we van alle tijdgebonden servertaken die te gebruiken zijn een korte uitleg:


servertaak activiteit

wat doet het?

ActivityDesigner1

Wordt niet gebruikt

ADNBerichtenOphalenAtricom

Haalt berichten op uit de I09 postbus.

ADNBerichtenOphalen 

Wordt niet gebruikt

AiDBSBerichtenOphalen

Hiermee worden de berichten in de AiDBS postbus opgehaald (berichten van bijv.Risk, Accelerate, prospects etc.)

AutomatischKoppelenBerichten

Hiermee worden automatisch ADN- en digitale berichten opnieuw gekoppeld

BackupFull

Maakt een volledige backup.

BerekenHiaatprofielVanAlleDossiers

U heeft de Commerciele module nodig! We raden aan de trigger op vrijdagavond te zetten zodat het pakket het weekend kan rekenen.

CodeActivity1

Wordt niet gebruikt

ControleerNietgefactureerdeTPIncassoBoekingen

Indien door problemen bij het prolongeren facturen niet gemaakt konden worden adhv de boekingen krijgt u hiervan een melding.

ControleerOpUpdate

Als u niet automatische update, krijgt u een melding wanneer er een nieuwe update klaar staat voor Assu.

ControleerOpUpdateAppviseurs

Als u niet automatische update, krijgt u een melding wanneer er een nieuwe update klaar staat voor onze apps.

ConverteerMsgBestandenNaarEml

Zet alle Msg bestanden in uw docarchief om naar Eml bestanden. De Msg bestanden worden overschreven.

CustomerPersistActivity

Wordt niet gebruikt

DatabestandenIndexeren

Databestand optimaliseren waardoor deze sneller kan reageren.

ExampleNativeActivity

Wordt niet gebruikt

ExampleNativeActivityDesigner

Wordt niet gebruikt

FeniksSynchronisatie

Hiermee wordt er gesynchroniseerd met de administratie.

GetUpdateAlgemeen

Start de automatische update.

HaalAplazaberichtenOp

Haalt Aplaza berichten op.

HaalLaatstBezochtVierSterrenLijstOp

Wordt niet meer gebruikt.

HaalVervallenrelatiesOp

Wordt niet meer gebruikt.

HandmatigeProlongatieActivity

Deze optie niet gebruiken!! Prolongaties dienen namelijk ALTIJD gecontroleerd te worden!!!

InboedelOpstalWaardemeterVerloopt

Deze taak werkt met een maandinterval. Geef aan hoeveel maanden van tevoren taak moet worden gemaakt voor de adviseur.

InduverImport

Hiermee wordt er een XL bestand van de Induver wat op een in te stellen locatie staat geimporteerd in Assu.

KindWordXJaarOverXdagen

Wordt niet meer gebruikt.

LevenverzuimAOVExpireerd (trigger is altijd per maand!!!)

Maakt automatisch een taak voor de adviseurs voor alle leven, AOV en ziekteverzuim polissen die deze maand expireren.

PersoonBereiktPensioenLeeftijd

Deze taak werkt met een maandinterval. Geef aan hoeveel maanden van tevoren taak moet worden gemaakt voor de adviseur.

PersoonWordt18Jaar

Deze taak werkt met een maandinterval. Geef aan hoeveel maanden van tevoren taak moet worden gemaakt voor de adviseur.

PlaatsInDocumentArchief

Wordt niet meer gebruikt.

ProlongatieStarten

Deze taak kijkt of er prolongaties klaar staan en zal ze starten.

RegioBankImport

Hiermee wordt er een XL bestand van de Regiobank wat op een in te stellen locatie staat geimporteerd in Assu.

RelatiesZonderActueelProductHistorischMaken

Hiermee maakt u relaties die geen actuele producten hebben historisch. Prospects en leads worden hierbij niet meegenomen

ScenarioAdviesAanvragenOphalen

Hiermee worden DIAS ADVIES aanvragen opgehaald.

SendInhouseMessages

Indien u de intermediar module heeft zal deze functie Inhouse berichten versturen naar al uw aangesloten intermediairs.

StartAutomatischePreverwerking

Hiermee kunt u alle preverwerkingen van de eerstvolgende prolongaties uitvoeren zodat deze direct opvraagbaar zijn bij het verwerken van prolongaties die aangeleverd zijn via de maatschappijen.

StuurAfspraakbevestigingEmails

Stuurt een afsrpaakbevestiging per email voor afspraken die op dezelfde dag gemaakt zijn.

StuurdocumentenOpHoofdVervaldatum

Hiermee worden polisbescheiden slechts 1x per jaar automatisch naar de klant verzonden.

StuurEmailNaarJarigen

Hierbij wordt een mail naar een jarige gestuurd die op deze dag jarig is met een in te stellen email sjabloon.

StuurEmailOpBasisVanSelectie

Deze taak stuurt een e-mail op basis van een gemaakte selectie.

StuurSmsNaarJarigen

Hierbij wordt een mail naar een jarige gestuurd die op deze dag jarig is met een in te stellen SMS sjabloon.

StuurSmsNaarJarigenInPortefeuille

Gebruik deze als dit portefeuille afhankelijk moet worden. Neem contact op met onze helpdesk voor het gebruik van deze taak.

StuurSmsOpBasisVanSelectie

Deze taak stuurt een SMS op basis van een gemaakte selectie.

StuurTijdgebondenpolisNotificaties

Stuurt 1x per jaar een mail naar alle relaties. Deze taak is portefeuille afhankelijk. Mails opgeslagen in docarchief van de klant.

VerstuurFactuurBoekhouder

Hiermee stuurt u UBL facturen naar uw boekhoudafdeling. Email in te geven bij de algemene instellingen.

VerwerkProlongatie

Verwerkt de prolongaties die klaar gezet zijn door de gebruiker. (ingesteld bij de instellingen: prolongatie via wachtrij).

VoorspelManagementGegevens

Deze taak vult de "klant sinds" datum in aan de hand van het eerste product wat de klant afgenomen heeft. Hij voorspelt de provisie in het management.

WriteEmailPersist

Wordt niet gebruikt

WritevalueToConsolePersist

Wordt niet gebruikt

ZetActuelePolissenHistorischMetVervaldatumOuderDanXMaanden

Zet actuele polissen op historisch als de vervaldatum ouder is dan een ingesteld aantal maanden.

ZetPolissenHistorisch

Hiermee worden alle polissen historisch gezet waarbij de vervaldata verlopen zijn en het vinkje "automatisch verlengen" uit staat.

ZLMImport

Hiermee worden ZLM XL bestanden naar Assu geimporteerd die op een in te stellen locatie staan.