Als u in uw bedrijf gebruik maakt van gebruikersgroepen/beheerteams dan kunt u deze onder tabblad 'Beheer' en dan 'Gebruikersgroepen' inrichten.U kunt hier uw groepen zodanig inrichten dat straks bijvoorbeeld alleen de groep 'polisverwerking' in de polisonderdelen van de werklijst mag komen en de afdeling 'hypotheken' alleen hypotheekgerelateerde werklijstitems af mag werken.Deze beheerteams kunt u gebruiken op de relatiekaart als u voor een specifieke relatie een bepaald beheerteam aan wilt wijzen:Voor een gedetailleerde uitleg van dit scherm zie het hoofdstuk 'Gebruikersgroepen'.


BEHEERTEAM:

Het tonen van Beheerteam items dient u "aan" te zetten onder de algemene geavanceerde instellingen onder het witte boekje:

In bovenstaand voorbeeld ziet u dat we ingericht hebben dat alle items die horen bij relaties die op de relatiekaart Beheerteam "Klantteam 1" hebben staan op de Werklijst getoond zullen worden.GEBRUIKERSGROEP:

Er is ook een optie die "Gebruikersgroep" heet. Het veld "Specifiek van toepassing op gebruikersgroep" heeft betrekking op alle taken waarvoor er een bepaalde gebruikersgoep is ingevuld.

In onderstaand voorbeeld hebben we een filter aangelegd waarbij er voor een bepaalde gebruikersgoep alleen hypotheek items opgehaald worden. Het Beheerteam vinkje onder de geavanceerde instellingen hebben we uitgezet waardoor dit veld dan ook niet te zien is in dit scherm: