1: Koppel Assu® met Risk Explorer via Stamtabellen-Algemeen-Adviseur-tabblad koppelingen.Begin hier pas aan als u een geldig Risk Explorer account heeft. Klik op het logo om contact op te nemen met Risk Explorer:
Heeft u een account? Lees dan verder.....Let erop dat er bij de adviseur een e-mailadres ingevuld staat in Assu®!!!


U dient u eerst de API sleutel (token) en Tenant ID in te vullen. Deze API sleutel gebruikt u vervolgens ook als de adviseur met Risk Explorer gaat koppelen.Ga voor het instellen van de API sleutel als volgt te werk:Stap 1: Ga via de Stamtabellen naar Algemeen-Adviseur en open de betreffende adviseur kaart:Stap 2: Zet tabblad "Koppelingen" de API- sleutel (token) neer en sla op

Stap 3: Vul bij veld ‘emailadres’: emailadres in van Adviseur

Stap 4: Koppel bij veld ‘adviseur koppelen aan gebruiker’ een gebruiker

Voer de bovenstaande stappen uit per adviseur, om de koppeling te activeren. Ieder adviseur heeft zijn eigen API sleutel.


2: Koppel Assu® met Risk Explorer via witte boekje-koppelingen-externe instellingen-Risk ExplorerStap 1: Klik in de cockpit van Assu® op het ‘witte boekje’.


Stap 2: Klik op de button ‘Koppelingen’.


Stap 3: Klik op de button ‘Externe Instellingen’.Stap 4: Ga naar tabblad "Risk Explorer" en vul daar het Tenant-ID in het juiste vakje en sla dit op:


3: Instellen automatische actie (taak.Workflow) n.a.v. ontvangst document (Risicoprofiel/Risico Checkup)


Stap 1: Klik in de cockpit van Assu® op het ‘witte boekje’.


Stap 2: Klik op de button ‘Koppelingen’.


Stap 3: Klik op de button ‘Externe Instellingen’.Stap 4: Klik op het tabblad "Risk Explorer"U heeft in dit scherm ook de mogelijkheid om automatisch een taak te laten maken en automatisch een Workflow aan  te laten maken.


Dit kan bij:

- ontvangst van een risicoprofiel

- ontvangst van een risico checkup


Een taak aanmaken bij een risicoprofiel:Geef het taakonderwerp aan, hoeveel dagen na ontvangst de taak klaar moet zijn en wie de uitvoerder moet zijn (adviseur, gebruiker of gebruikersgroep)


Een Workflow starten bij een risicoprofiel:
Geef de Workflow aan die moet gaan lopen bij ontvangst van een risicoprofiel en wie de uitvoerder moet zijn (adviseur of gebruiker)


Een taak aanmaken bij een risico checkup:


Geef het taakonderwerp aan, hoeveel dagen na ontvangst de taak klaar moet zijn en wie de uitvoerder moet zijn (adviseur, gebruiker of gebruikersgroep)


Een Workflow starten bij een risico checkup:
Geef de Workflow aan die moet gaan lopen bij ontvangst van een risicoprofiel en wie de uitvoerder moet zijn (adviseur of gebruiker).
4: Instellen AiDBS postbus via Tijdgebonden Servertaak


De gegevens die gegenereerd worden door Risk explorer komen in de vorm van een document via AiDbs binnen in Assu®. 


Controleer via tijdgebonden servertaak of AiDBS postbus is ingeregeld:Stap 1: Ga naar het witte boekje in Assu®


Stap 2: Klik op "Tijdgebonden servertaak"


Stap 3: Kijk bij de tijdgebonden servertaken of de AiDBS postbus hier tussen staat:Aan de hand van de berichten worden er taken en/of workflows uitgezet door Assu ®. Dit gebeurt volledig automatisch als u uw instellingen juist ingeregeld heeft. 

In de voorgaande stap kunt u dit verder inlezen.
Alles ingeregeld? Ga aan de slag met de Risk Explorer koppeling.