Als uw uw prolongaties handmatig draait dient u in Assu® een aantal stappen te doorlopen:


Stap 1: Klik in de cockpit op het tabblad ‘Financieel/ADN' gevolgd door 'Handmatige Prolongatie'.Hierna opent het volgende scherm:Stap 2: geef in dit scherm voor het juiste product de maand aan die u wilt prolongeren en klik op de 'Zoeken' knop.


Hier kunt u de volgende producten prolongeren:

-Polissen

-Rekening Courant positiebepaling

-Abonnementen (deze kunnen ALLEEN handmatig geprolongeerd worden)

-Hypotheken

-Financieringen

-Bancaire producten


  • Voor het prolongeren van hypotheken en financieringen moet er een geldgever bekend zijn en het provisiebedrag moet ongelijk zijn aan 0.


  • Voor het prolongeren van bancaire producten moet er een maatschappij bekend zijn en het provisiebedrag moet ongelijk zijn aan 0.
  • Vanaf versie 1.2622.3.5 geldt dat een handmatige prolongatie voor een maatschappij waarvoor de desbetreffende periode al is afgesloten niet opgestart kan worden!!!


Indien gewenst kunt u als tussenstap ook nog de polisbedragen handmatig bewerken door op de knop te klikken. U krijgt dan onderstaand scherm te zien waar eea in aan te passen is.


screenshot versie 1.2619.3.4


Stap 3: Draai het Pre-verwerking Rapport

In het pre verwerking rapport kunt u de prolongatie controleren. Er wordt een rapport getoond met alle gegevens van de prolongatie.

Let op; dit rapport werkt alleen bij polissen. 


Vanaf versie 1.2621 heet deze knop niet langer "Pre-verwerking Rapport" maar "Controlerapport".

In dit rappport worden dan ook de polissen getoond die een prolongatiedatum hebben die vóór de te draaien prolongatie ligt zodat deze niet vergeten kunnen worden:


Vanaf versie 1.2622.3.0 kunt u ervoor kiezen of u het resultaat van de preverwerking terug wilt kunnen vinden als PDF in het docarchief van de betreffende maatschappij. U regelt dit in op de maatschappijkaart.Stap 4: Als alles goed staat kunt u de prolongatie gaan verwerken:

Om de prolongatie te verwerken klikt u op "Verwerk". U krijgt rechts onderin een melding in Assu® wanneer de prolongatie verwerkt is.Stap 5: Factureren n.a.v. prolongatie:

Als alle prolongaties verwerkt zijn kunt u middels de button "Facturen afdrukken" de facturen afdrukken welke gemaakt zijn na aanleiding van het verwerken van de prolongatie.


Let op; indien het vinkje "Factuur afdrukken" op de polis uitstaat worden er via deze weg geen facturen afgedrukt! 


Bovenin het scherm kunt u op "Toon polis" klikken als u de poliskaart van een geselecteerde regel wilt bekijken.