Het is in Assu® mogelijk om automatische handelingen aan te maken. Hierdoor gaat het systeem op een door u aangegeven moment automatisch een bepaalde actie uitvoeren. 

Bijvoorbeeld een e-mail verzenden op het moment dat het woonadres van een relatie gewijzigd wordt.


In het tabblad ‘Onderhoud’ vindt u de knop 'Automatische handelingen'.In dit scherm kunt u handelingen toevoegen, wijzigen of verwijderen. Een handeling geeft aan wat het systeem gaat doen op het moment dat de actie uitgevoerd wordt.


Tevens kunt u hier triggers toevoegen, wijzigen of verwijderen. Een trigger is hetgene wat moet gebeuren om de actie te starten.We hebben de volgende trigger types in Assu beschikbaar:


Product:

Wanneer gaat de trigger af:


Abonnement:

Bij historisch maken

Abonnement:

Bij invoer

Agenda afspraak:

Bij het aanmaken

Agenda afspraak:

Bij het verwijderen

Aplaza berichten:

Bij verwerking van de brief betaalachterstand

Bancair product:

Bij historisch maken

Bancair product:

Bij invoer

Brief opslaan:

Bij gebruik van een bepaald briefsjabloon tijdens opslaan van een brief

Document:

Bij toevoegen

E-mail verzenden:

Bij gebruik van een bepaald sjabloon

Factuur:

Bij handmatig invoeren

Factuur:

Bij wachtcode wijzigen

Feniks:

Bij het storneren van een factuur

Financiering:

Bij historisch maken

Financiering:

Bij invoer

Herinneringen:

Bij factuur retour maatschappij

Hypotheek:

Bij historisch maken

Hypotheek:

Bij inlezen via HDN

Hypotheek:

Bij invoer

Hypotheek:

Bij mutatie in het hypotheek fase traject

Notitie:

Bij invoer

Polis:

Bij historisch maken

Polis:

Bij invoer

Polis:

Bij mutatie

Polis:

Bij mutatie wanneer de polis in behandeling is

Polis:

Bij opschorting

Polis:

Bij verwerking van een mutatie via ADN

Polis:

Bij verwerking van een contract via ADN

Relatie:

Bij historisch maken

Relatie:

Bij invoeren

Relatie:

Bij mutatie. Hier heeft u de keuze uit een groot aantal specifieke wijzigingsredenen die de trigger activeren bij het invullen van het veld "Wijzigingsreden" op de relatiekaart.

Relatie:

Bij overlijden

Relatie:

Bij starten van een AWI transactie

Relatie:

Bij wijzigen burgerlijke staat

Relatie:

Bij wijziging van primaire bankrekening

Relatie:

Bij wijziging vaneen adres dat niet primair is

Relatie:

Bij wijziging van het communicatieprofiel

Relatie:

Bij wijziging van het primaire adres

Relatie:

Bij wijziging van het primaire e-mail adres

Relatie:

Bij wijziging van soort naar klant (voor als u bijvoorbeeld een prospect omzet naar klant)

Schade:

Bij aflegging

Schade:

Bij invoer

Schade:

Bij mutatie (voor als bijvoorbeeld de TP status gewijzigd wordt)

Taak:

Bij afwikkelen

Taak:

Bij invoerHieronder een voorbeeld van een automatische handeling:

Om een automatische handeling aan te maken klikt u eerst op eerst "Trigger toevoegen" .

Hier geeft u aan bij welke wijziging er iets moet gebeuren.


Bijvoorbeeld:


 

Vervolgens selecteert u de zojuist aangemaakte handeling en klikt u op "Handeling toevoegen".  Hier geeft u aan wat er dient te gebeuren.U kunt kiezen uit:

- E-mail versturen

- Brief maken

- Taak aanmaken

- Afspraak maken

- Factuur maken

- Workflow startenIn dit voorbeeld hebben we gekozen voor het versturen van een e-mail. Deze e-mail is te selecteren uit de standaard sjablonen. (zie het hoofdstuk "sjablonen" voor het aanleggen van sjablonen).

De beschrijving geeft na aanklikken een lijst met standaard documentbeschrijvingen. Deze zijn in te regelen via "Stamtabellen-algemeen-documentbeschrijvingen"


In dit voorbeeld zal er, zodra het primaire bezoekadres van de relatie wijzigt, een e-mail gemaakt worden naar de relatie. 

U kunt er tevens voor kiezen om een handeling te maken richting de maatschappij.

Dit geldt ook voor correspondentie richting een servicebureau als er een servicebureau vermeld staat op de poliskaart.


U kunt, door middel van het aanvink veld "Automatisch"  kiezen of de e-mail automatisch verstuurd wordt of u nog een voorbeeld van de e-mail wilt zien voordat deze verzonden wordt.


U kunt meerdere handelingen aan een trigger hangen. 


De trigger met handeling ziet u nu als volgt staan:Als u nu naar de klantenkaart gaat en daar een wijziging van het primaire bezoekadres doorvoert zult u de volgende melding krijgen:Klik op "OK" om verder te gaan.


Er wordt nu een e-mail naar de klant verzonden die weer terug te vinden is in het docarchief van de klant.

 

Let op; indien u in de handeling heeft gekozen voor ‘automatisch’ zal de e-mail niet meer geopend worden maar automatisch worden verzonden.


U kunt tevens aangeven of een handeling verplicht moet zijn. U kunt hem bij uitvoer dan niet meer wegklikken:


Als u een automatische handeling wilt starten voor een bepaalde soort relatie doe dit dan als volgt:

U kunt nu de soort relatie specificeren waardoor u bijvoorbeeld kunt zeggen: ga een e-mail sturen als er een klant aangelegd wordt die "partner" is.