Dit hoofdstuk gaat over het maken van in- en excasso batchen. De volgende onderwerpen komen ter sprake:


- SEPA instellingen

- Standaard incassowijze opgeven

- Afwijkende incassodag opgeven

- Een in- /excassobatch maken

- Handmatig een SEPA batch synchroniseren

- Het aanmaken van een maatschappij excasso

- Een oude SEPA batch ophalen

- Het terugdraaien van een in-/excassobatch

- Wat wordt er meegestuurd met de SEPA batch?