Schades in Assu® worden getoond op een schadekaart. 

De schadekaart is verdeeld in een aantal blokken die we hieronder 1 voor 1 zullen bespreken.


Algemeen en overig:


screenshot versie 1.2630


Polisnummer:

Hier staat het polisnummer van de polis waaronder deze schade valt. Door op het huisje te klikken gaat u naar de bijbehorende poliskaart.

Branche info:

Dit veld bevat de hoofd- en subbranche van de polis waaronder deze schade valt.

Product:

In dit veld staat het product zoals vermeld op de poliskaart.

Maatschappij:

Hier staat de maatschappij vermeld waar de polis loopt waaronder deze schade valt.


Wanneer u op de knop met het poppetje en pijltje klikt opent u de maatschappijkaart van de betreffende maatschappij.


Wanneer  u op de wereldbol knop klikt opent u de standaard browser met het adres dat als extranet locatie is ingevuld op de maatschappijkaart. 

Servicebureau:

Hier staat het servicebureau waar de polis loopt waaronder deze schade valt.


Wanneer u op de knop met het poppetje en pijltje klikt opent u de kaart van het betreffende servicebureau.


Wanneer  u op de wereldbol knop  klikt opent u de standaard browser met het adres dat als extranet locatie is ingevuld op de kaart van het servicebureau. 

Niet via RC mij.:

Wanneer deze schade buiten de RC van de maatschappij om wordt afgewikkeld vinkt u deze checkbox aan. Schade-uitkeringen komen dan niet op de RC van de maatschappij terecht. 

Status:

Hier staat de status van de schade. Het kan een actuele of een historische schade zijn.

Status tussenp:

Hier kunnen eigen statussen gekozen worden. Vul deze eerst in de Stamtabellen (stamtabellen-schade-schadestatus tussenpersoon)

Invloed op BM:

Zet hier een vinkje neer wanneer de schade invloed heeft op de BM ladder,

Verhaal schade:

Zet hier een vinkje neer wanneer het een verhaal schade betreft.

Adviseur:

Selecteer hier de juiste adviseur. De adviseurs zijn te administreren via de Stamtabellen (stamtabellen-algemeen-adviseurs).Omschrijving:
Schadenummer:

Hier vindt u het schadenummer van de schade. Als u bij het aanmaken van de schade zelf geen nummer heeft ingevuld heeft Assu® dit nummer zelf aangemaakt en ingevuld.

Schadenr. mij.:

Maatschappijen hanteren een eigen nummering van schades en dit nummer krijgt u terug na aanmelding van de schade bij de maatschappij. Dit nummer vult u in dit veld in.

Behandelprocedure:

Hier kunt u een zelf ingestelde behandelprocedure kiezen. U regelt deze in via de stamtabellen voor schades.

Schadenr.klant:

Hier kan het schadenummer ingevuld worden wat de verzekeringnummer gebruikt in zijn of haar administratie.

Schadedatum:

Hier kiest u de datum dat de schade heeft plaats gevonden.

**Correspondent:

In dit veld typt u de naam van de correspondent bij de maatschappij met wie u contact heeft over deze schade.


Wanneer u op de knop met het poppetje klikt kunt u uit alle relaties kiezen die als contactpersoon gekoppeld zijn aan de maatschappij waar de polis loopt waaronder deze schade valt.


Assu® zal dan automatisch (mits ingevuld op de relatiekaart van de correspondent) het telefoonnummer en e-mailadres invullen.

Door op het rode kruisje achter het poppetje te klikken haalt u de gegevens weg en kunt u eventueel een andere correspondent selecteren.***


Via de maatschappijkaart (tabblad relaties) kunt u contactpersonen aanleggen die later te selecteren zijn in de schades. Lees hier hoe u dit doet.

Melddatum:

De datum waarop de schade gemeld is.

Telefoonnummer:

Het telefoonnummer van de correspondent bij de maatschappij.Als u gebruik maakt van een Voip koppeling dan kunt u door op het telefoontje te klikken de correspondent bellen.

Schade type:

Het soort schade waar het om gaat. (onder 'Stamtabellen Schade' kunt u zelf schadetypes toevoegen indien gewenst)

E-mail:

Het e-mail adres van de correspondent bij de maatschappij.

Letselschade:

Dit vakje dient u aan te vinken als het letselschade betreft.

BTW verrekenbaar:

Als de BTW het bedrag te verrekenen is dient u hier een vinkje te zetten.

Schade is eigen schuld....:

Zet hier een vinkje wanneer de schade de eigen schuld van de verzekerde is.

Datum afgelegd:

Wanneer de schade is afgelegd en de status op historisch is gezet zal Assu® automatisch dit veld invullen met de huidige datum.

Laatst uitgekeerd op:

Hier kunt u de datum invullen waarop er voor het laatst is uitgekeerd op de schade.

Uitbetaald aan:

Hier kunt u invullen aan wie er is uitbetaald.

Schade component: 

Hier volgt een keuze menu met standaardSIVI velden voor schade componenten bij het aanklikken van het driehoekje.


**Correspondent: Als u binnen een bepaalde schade een contactpersoon voor die ene schade binnen de maatschappij in kwestie aan wilt leggen dan doet u dat door middel van de correspondent: zorg ervoor dat op de maatschappijkaart alle contactpersonen gevuld staan bij tabblad "relatie" en dan kunt u makkelijk de juiste persoon selecteren bij "Correspondent" op de schadekaart:In onderstaand filmpje kunt u zien hoe u een andere correspondent kunt selecteren. 


Let op: voeg de nieuwe correspondent wel eerst op de maatschappijkaart onder tabblad "relaties" toe als contactpersoon voor de maatschappij.

Overig:Status:

De status van de schade. Dit kan actueel of historisch zijn. U kunt hier ook zelf de status wijzigen.

TP Status:

Wanneer u meer statussen dan enkel actueel of historisch wilt hanteren kunt u die hier kiezen. Dit lijst met statussen tussenpersoon is een stamtabel en is te onderhouden via 'Stamtabellen Schade'.

Invloed op BM:

Hier zet u een vinkje als de schade invloed heeft op de BM ladder van de polis. Laat u dit leeg, dan kunt u dit gebruiken voor een schade die GEEN invloed heeft op de BM ladder.

Verhaal schade:

Wanneer deze schade een verhaal schade is vinkt u deze checkbox aan.

Adviseur:

Hier kiest u de betrokken adviseur van uw kantoor.


Bedragen:
Voorlopig schadebedrag:

Zodra de eerste schatting van het schadebedrag bekend is vult u dat bedrag hier in.

Definitief schadebedrag:

Het definitieve schadebedrag vult u hier in.

Eigen risico:

Het eigen risico zal Assu® automatisch uit de polis ophalen maar kan desgewenst worden aangepast.

Uit te keren bedrag:

Aan de hand van het definitief schadebedrag en het eigen risico rekent Assu® automatisch het uit te keren bedrag uit en vult dat hier in.

Uitgekeerd schadebedrag:

Het uiteindelijke uitgekeerde schadebedrag. Klik op het rekenmachientje om dit te laten berekenen aan de hand van de daar boven ingevulde getallen.

Vervolg schadebedrag:

Wanneer het uitgekeerd schadebedrag lager is dan het uit te keren bedrag zal hier het restant vermeld staan.

Gereserveerd schadebedrag:

Als er een bedrag gereserveerd wordt door de maatschappij voor bijvoorbeeld fysiotherapie bij letselschade, dan kunt u dat hier kwijt.


Onderaan het scherm vindt u de tabbladen die met de hypotheek te maken hebben.

In de volgende hoofdstukken zullen ze 1 voor 1 behandeld worden:

- Tabblad Omschrijving

- Tabblad Getuigen

- Tabblad RB maatschappijen

- Tabblad Schadeherstellers

- Tabblad Tegenpartijen

- Tabblad Uitkeringen

- Tabblad Experts

- Tabblad Bestuurder

- Tabblad Verzekerd(e) object(en)

- Tabblad Maatschappij

- Tabblad Extra info