Het lint bovenin beeld als u in een polis zit biedt een aantal functies die specifiek voor de poliskaart zijn. Dit zijn onder andere:


Screenshot van versie 1.2619


Dossier Sluiten:

Wanneer u het dossier, inclusief alle openstaande tabbladen in het dossier, wilt sluiten klikt u hierop. 

Opslaan:

Door hierop te klikken slaat u alle gemaakte wijzigingen op deze poliskaart op in de database van Assu®. De poliskaart zal open blijven staan.


Iedere keer dat iemand een wijzigingen op de poliskaart opslaat zal Assu® vragen om de wijzigingsdatum op de huidige datum te zetten, een wijzigingsreden op te geven en eventueel een toelichting te typen.


Assu® zal deze gegevens vervolgens invullen op de poliskaart en in de wijzigingshistorie.


Wanneer u de poliskaart van een pakketpolis wijzigt zal Assu® ook nog vragen of u de onderdelen wilt bijwerken.


Wanneer u op Ja klikt zal Assu® ook op de poliskaarten van de onderdelen de wijzigingsdatum en wijzigingsreden invullen.

Opslaan en sluiten:

Door hierop te klikken slaat u alle gemaakte wijzigingen op deze poliskaart op in de database van Assu® en sluit u het dossier.Screenshot van versie 1.2619


Opmerkingen:

Dit is een vrij tekstveld waarin u opmerkingen over de polis kwijt kunt. U bent hierin helemaal vrij om tekst toe te voegen, aan te passen of te verwijderen.


Ook is het mogelijk tekst een opmaak mee te geven zoals lettertypes en kleur. Opmerkingen worden vaak ook gevuld bij conversies.Screenshot van versie 1.2619


Doc.manager:

Door middel van de documenten manager kunt u bestaande documenten naar uw polis/schade etc. slepen. Tevens kunt u hier documenten scannen en koppelen. Zie hiervoor hoofdstuk 'Documentenmanager'.Screenshot van versie 1.2619


Wijziging Historie:

Laat de wijzigingshistorie van deze polis zien. Als dit scherm niet gelijk gevuld wordt na het opslaan van d epoliskaart dan dient u deze eerst even te verlaten en hem opnieuw te openen!


Screenshot van versie 1.2619


Door middel van de knop 'Waarschuwingstekst' kunt u een tekst invoeren die getoond moet worden als de polis opgestart wordt:


Screenshot van versie 1.2619


Algemene factuur:

Hier kunt u een algemene factuur aanmaken op deze polis. Deze functie is alleen mogelijk bij losse polissen en pakketten.


Op pakketonderdelen kan geen factuur worden aangemaakt. Deze dient op het pakket te worden aangemaakt.

Factuuroverzicht:

Toont het overzicht van facturen gekoppeld aan deze polis.

Provisiegegevens:

Door op deze knop te drukken krijgt u een scherm waarin de provisiegegevens van de polis worden getoond. U kunt hier ook diverse provisie boekingen invoeren  (lees hier verder)

Boekingen:

Toont alle boekingen die gemaakt zijn op deze polis en eventuele onderdelen indien de polis een pakketpolis is. (lees hier verder)

Screenshot van versie 1.2619


Ook vanaf de poliskaart is het mogelijk om een tijdregsitratie te doen als u gebruik maakt van de tijdregistratie module.
Screenshot van versie 1.2619


Aplaza:

Deze knop toont een nieuw tabblad met daarin de Aplaza transacties van deze polis.

Rolls:

Onder de knop Rolls kunt u naar het Rolls pakket gaan. Zie hiervoor het hoofdstuk 'Rolls koppeling'
Screenshot van versie 1.2619


Polisrapport:

Onder deze knop kunt u rapportages maken en beheren.

Scannen:

Door op deze knop te klikken opent u de scan-module van Assu® en kunt u documenten direct naar de documenten-tegel van deze polis scannen.

Vul PDF sjabloon:

Onder deze knop kunt u (als u deze aangemaakt heeft) automatisch invulbare PDF's in laten vullen door uw systeem met polisgegevens.Screenshot van versie 1.2619


Brief:

Opent de wizard om een brief te sturen naar partijen verbonden aan deze polis. Na het uitprinten van deze brief zal een kopie bewaard worden in de documenten-tegel van deze polis.

E-mail:

Opent de wizard om een e-mail te sturen naar partijen verbonden aan deze polis. Na het versturen van deze e-mail zal een kopie bewaard worden in de documenten-tegel van deze polis.

Chatbericht:

Door op deze knop te drukken opent er een scherm waarin u een bericht kunt sturen aan de verzekeringnemer. (deze knop is alleen actief als u de Appviseurs module gebruikt!)Screenshot van versie 1.2619


Schade toevoegen:

Voeg een schade toe aan deze polis. Zie hoofdstuk het hoofdstuk "Schades- schade toevoegen" voor meer informatie.

Schadeverloop:

Toon het schadeverloop van deze polis. Dit scherm toont het totaal aantal verhaalschades en schuldschades met bijbehorende bedragen.

Schade-analyse:

Maak een schadeanalyse voor een dekking op deze polis. Zie voor meer informatie hoofdstuk "Schades- schade analyse". Dit geldt alleen voor motorrijtuigen en pleziervaartuigen.

Screenshot van versie 1.2619


Dig. form. toesturen:

Hiermee heeft u de mogelijkheid een digitaal formulier naar uw relatie te sturen.Screenshot van versie 1.2619


Start workflow:

Door op deze knop te drukken kunt u een workflow starten

Toon workflow:

Open een scherm met de momenteel lopende workflows verbonden aan deze polis.